Poznaj skarby

Ziemi Bielskiej

O projekcie

Ziemia Bielska

Projekt „Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku” współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” realizowany był przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w latach 2017-2019.

W ramach projektu LGD Ziemia Bielska analizowała zasoby poszczególnych gmin, poszukiwała unikatowych, charakterystycznych lokalnych skarbów, tradycji, kulinariów czy wyrobów rzemieślniczych, które są charakterystyczne dla regionu, decydują o wyjątkowości marki lokalnej Ziemi Bielskiej. W kolejnym kroku LGD Ziemia Bielska opracowała strategię wdrażania marki lokalnej Ziemi Bielskiej, wypracowano także jej nazwę – Bogactwo Ziemi Bielskiej i objęto nią 20 pilotażowych produktów i usług.

Ideą przewodnią marki Bogactwo Ziemi Bielskiej jest wykorzystanie potencjału bogactwa przyrodniczego i kulturowego gmin tworzących obszar Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska. Jest ona narzędziem służącym do promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych głównie przez twórców i usługodawców z LGD. Rolą Marki Lokalnej Ziemi Bielskiej jest udzielanie rekomendacji dla produktów i usług nim znakowanych, stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowanie przyjaznych relacji pomiędzy klientami, producentami i regionem Ziemi Bielskiej.

Zachęcamy producentów i usługodawców z regionu do zgłaszania swoich kandydatur. Informacje, w jaki sposób pozyskać znak marki znajdują się w zakładce „Oznakuj produkt/usługę”.

Zostań naszym lokalnym skarbem – pozyskaj znak marki Bogactwo Ziemi Bielskiej!