Poznaj skarby

Ziemi Bielskiej

Jak zdobyć znak marki lokalnej?

Znak marki lokalnej Bogactwo Ziemi Bielskiej to narzędzie promocyjne regionu i jego potencjału gospodarczego, kulturowego czy społecznego. Mogą ubiegać się o niego producenci i usługodawcy z regionu Ziemi Bielskiej ale też najbliższej okolicy – jako partnerzy Znaku.

Marka lokalna jest przyznawana produktom lub usługom w siedmiu kategoriach (więcej w pliku – Kategorie produktów i usług) podmiotom, które złożą wniosek o nadanie znaku marki i spełnią kryteria oceny. Ocena dokonywana jest przez specjalnie w tym celu powołaną kapitułę, tak aby zapewnić wysoką jakość wybranych produktów i usług. Wybrani producenci i usługodawcy będą mieli możliwość podpisania umowy licencyjnej uprawniającej do posługiwania się znakiem marki lokalnej.

Tryb składania wniosku oraz oceny kandydatów opisany jest szczegółowo w Regulaminie znaku Bogactwo Ziemi Bielskiej.


    PLIKI DO POBRANIA


    Ziemia Bielska