Poznaj skarby

Ziemi Bielskiej

OPIS USŁUGI

Ścieżka rowerowa doliną Żylicy

Ścieżka rowerowa na terenie Gminy Buczkowice długości 5,4 km, przebiega wzdłuż potoku Żylica, od granicy Miasta Szczyrk do stawów w Rybarzowicach. Odcinek przebiegający w Buczkowicach o długości 2,3 km i szerokości 2 m pełni w całości funkcję ścieżki rowerowej. Natomiast odcinek zlokalizowany na terenie Rybarzowic o długości 3,1 km podzielony został funkcjonalnie na szlak rowerowy szerokości 2,5 m i ciąg pieszo-rowerowy szerokości 2 m. W latach 2018-2020 zostanie wybudowana równoległa ścieżka dydaktyczna o łącznej długości 7,8 km, z nowym odcinkiem w kierunku Godziszki.

 

    KATEGORIA : Oferta turystyczno-rekreacyjna
    NAZWA FIRMY / INSTYTUCJI : Urząd Gminy Buczkowice

      49.727788 | 19.068485